Heerlijkheid Ruinenroute


 • Download
2 uur 12 minuten (45,0 km)

Het waren de Heren van Ruinen die het lang geleden voor het zeggen hadden in de Heerlijkheid Ruinen. Een Heerlijkheid was een gebied waarin het overheidsgezag in leen werd uitgegeven door bv. de bisschop van Utrecht aan in dit geval dus de Heren van Ruinen.  Dat het hier nog steeds heerlijk is, ontdek je tijdens deze route al snel.

De bewegwijzerde route begint in …

Het waren de Heren van Ruinen die het lang geleden voor het zeggen hadden in de Heerlijkheid Ruinen. Een Heerlijkheid was een gebied waarin het overheidsgezag in leen werd uitgegeven door bv. de bisschop van Utrecht aan in dit geval dus de Heren van Ruinen.  Dat het hier nog steeds heerlijk is, ontdek je tijdens deze route al snel.

De bewegwijzerde route begint in Ruinen waar op de plek van de huidige Maria kerk het oudste klooster van Drenthe stond. Vanuit Ruinen fiets je door het grote en mooie bos- en heidegebied rondom Ruinen. In het oude esdorp Echten is een prachtige havezate te vinden: Huize Echten.

Via Koekange en het gehucht Blijdenstein met de Ruinerwoldse kerk, beland je in Ruinerwold. Ruinerwold kenmerkt zich door statige, monumentale boerderijen aan de Dr. Larijweg die richting Ruinen loopt. Nog even doortrappen en dan ben je weer terug in Ruinen waar de gezellige terrasjes wachten. Even buiten Ruinen is een bezoek aan het Bezoekerscentrum Dwingelderveld en de schaapskooi Ruinen zeker nog de moeite waard.

De route start op de Brink in Ruinen. Er zijn diverse plekken waar je gratis kunt parkeren.

Bewegwijzering
Deze route is bewegwijzerd aan de hand van witte zeshoekige bordjes met groene opdruk. Het is ook mogelijk de route aan de hand van de bewegwijzering op andere locaties op te pakken.

Dit ga je zien

53
1

Mariakerk Ruinen

Brink 11
Ruinen
Mariakerk Ruinen
2

Museumboerderij Pasmans Huus

Oosterstraat 16
7963 AC Ruinen
Museumboerderij Pasmans Huus
85 76
3

Vogelpark Ruinen

Postweg 3
7963 PD Ruinen
Vogelpark Ruinen
91
4

Luchtwachttoren Post 7 X 3

Ruinerweg 7
7932 PD Echten
Luchtwachttoren Post 7 X 3
77
5

Boswachterij Ruinen

Ruinerweg
7932 PD Echten
Boswachterij Ruinen
6

Familiepad Ruinen

P-plaats Bovenveen
Ruinerweg
7932 Echten
Familiepad Ruinen
93 84
7

Echtenerzand

Velingweg
7932 PK Echten
Echtenerzand
8

Roekpad: Speelbos en belevingspad

Zuidwolderweg 2 a
7932 PP Echten
Roekpad: Speelbos en belevingspad
9

't Huus met de Belle

Zuidwolderweg 2 a
7932 PP Echten
't Huus met de Belle
10

Landgoed Welgelegen

Prinsesseweg 8
7958 RT Koekange
Landgoed Welgelegen
11

Hervormde kerk Ruinerwold

Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
Hervormde kerk Ruinerwold
12

Museumboerderij de Karstenhoeve

dokter Larijweg 21
7961 NL Ruinerwold
Museumboerderij de Karstenhoeve
13

Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe

Wolddijk 23
7961 NA Ruinerwold
Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe
14

Mariakerk Ruinen

Brink 11
Ruinen
Mariakerk Ruinen
15

Schaapskooi Ruinen

Benderse 36
7963 RA Ruinen
Schaapskooi Ruinen
16

Uitkijktoren Ruiner schaapskooi

Benderse 36
7963 RA Ruinen
Uitkijktoren Ruiner schaapskooi
17

Roekpad: Speelbos en belevingspad

Zuidwolderweg 2 a
7932 PP Echten
Roekpad: Speelbos en belevingspad
75
18

't Huus met de Belle

Zuidwolderweg 2 a
7932 PP Echten
't Huus met de Belle
19

Huize Echten

Zuidwolderweg 1
Echten
Huize Echten
20

Boerderij Ruinerwold 1830

Buitenhuizerweg 10
7961 LX Ruinerwold
Boerderij Ruinerwold 1830
21

Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1856

Dijkhuizen 74
7961 AM Ruinerwold
Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1856
22

Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1911

Dijkhuizen 111
7961 AJ Ruinerwold
Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1911
23

Hallenhuisboerderij Ruinerwold 1820

Dokter Larijweg 86
7961 NP Ruinerwold
Hallenhuisboerderij Ruinerwold 1820
24

Hallenboerderij Ruinerwold 1794

Dokter Larijweg 134
7961 NS Ruinerwold
Hallenboerderij Ruinerwold 1794
29 69 68 66 67 60 83 03 26 42 82
53

Beschrijving

53
 • Ruinen was vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Tijd een hoge Heerlijkheid aangeduid als de Heerlijkheid Ruinen. In een akte van 1139 wordt Otto van Ruinen genoemd als een der dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In 1140 werd door benedictijner monniken hier een klooster gesticht. Het klooster werd later naar Dickninge verplaatst. In en rond de huidige Ruiner Maria kerk zijn restanten te vinden van het klooster. Het interieur van deze kerk is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Museumboerderij Pasmans Huus in Ruinen geeft een beeld van het leven rond 1900.
 • De route volgend vanuit Ruinen brengt je vanzelf in de boswachterij Ruinen. Dit 1.000 hectare grote bos- en heidegebied is ontstaan in 1940. De boswachterij bestaat grotendeels uit naaldbomen. Bij de ontginning heeft men de natuurterreinen ongemoeid gelaten. Hierdoor zijn de natte heidevegetaties van de Gijsselter- en Pesserkoelen, alsmede de stuifzanden van het Echtenerzand met zijn jeneverbesstruwelen en grillige vliegdennen, bewaard gebleven. Op de heide kun je de adder, de ringslang en levendbarende hagedis tegenkomen.
 • Heb je de Luchtwachttoren Post 7x3 al boven de bomen zien uitrijzen? Deze toren werd in 1953 door de Haagse architect, M. Zwaagstra, ontworpen en is in opvallend goede staat. De toren was functioneel tijdens de ‘Koude Oorlog’ maar is nu in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt voor telecommunicatie doeleinden gebruikt.
 • Na het bos zie je in de verte het oude esdorp Echten liggen. Het ontstond rond 1180 als een gebied dat in eigendom was van het klooster van Ruinen. In de 13e eeuw vestigden nazaten van de familie van Coevorden zich in Echten en bouwden de havezate: Huize Echten. Het oudste deel van het huidige huis stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De tuin om het huis is van veel recentere datum en werd in 1992 aangelegd. Zoek je nog wat toeristische informatie van de omgeving, dan kun je bij plattelandswinkel ‘t HUUS met de BELLE in Echten terecht.
 • De fietstocht zet zich voort richting Koekange. Onderweg is er ook hier een mooie bezienswaardigheid: Landgoed Welgelegen met een blikmuseum en een theeschenkerij. Het voorhuis van Welgelegen is gebouwd in 1881 in de eclectische stijl. Een prachtige rode beuk staat in de voortuin. Het is raadzaam vooraf de openingstijden van dit landgoed te raadplegen.
 • Koekange maakte vroeger deel uit van het grote veenmoeras tussen Ruinen en Meppel, van welk moeras het Oorkondenboek voor Drenthe en Groningen al melding maakt in het jaar 1141. Het dorp Koekange is dus een voormalige veenkolonie en dit is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen nog goed te herkennen.
 • In het buurtschap Blijdenstein staat op een prachtige plek, de Hervormde kerk van Ruinerwold. De kerk stamt uit de 12e eeuw.  Er zou ook een klooster op Blijdenstein hebben gestaan, maar het bleek toch te gaan om een vervalste akte. In de 18e eeuw is er een brand in de toren geweest door mogelijk blikseminslag. De dikke eikenbalken van de bovenste torenverdieping vertonen nog duidelijke brandsporen. Het interieur van de kerk omvat een Oeckelenorgel.
 • Aangekomen in Ruinerwold valt de verscheidenheid aan boerderijen op. Het dorp is ontstaan vanuit het toenmalige klooster in Ruinen. Tot ongeveer de 10e eeuw was het veengebied. In 1141 is dit gebied gedeeltelijk ontgonnen en bewoond, dit blijkt uit oude akten waarin staat dat er tienden (soort belasting) over dit gebied werd geheven. De landerijen rond Ruinerwold waren in vroeger tijden in gebruik door boerenbedrijven: keuterboertjes en herenboeren. De verschillen tussen arm en rijk waren groot.
 • Langs de Dr. Larijweg in Ruinerwold die in 1925 werd aangelegd, ligt een lint aan verschillende boerderijen waaronder de museumboerderij De Karstenhoeve op nr. 21. In deze Saksische boerderij woonde van 1680 tot 1841 het vermogende boerengeslacht Karsten. Bij de aanleg van de Dr. Larijweg werden duizend hoogstam perenbomen langs de weg geplant. De bloeiperiode is ieder voorjaar weer een prachtige aanblik. Op de eerste zaterdag in oktober wordt de rijke oogst bij opbod verkocht.
 • Via de Dr. Larijweg en de Meppelerweg is het weer terug fietsen naar Ruinen. Of eerst nog even onderweg een ijsje eten bij Speel- en ijsboerderij De Drentse Koe? Eenmaal terug in Ruinen kun je het buiten Ruinen gelegen Bezoekerscentrum Dwingelderveld bezoeken aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. De ontdekking van het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa begint hier. Vlakbij het Bezoekerscentrum ligt de kooi van de schaapskudde van Ruinen. De uitkijktoren bij de Ruiner schaapskooi biedt een mooi uitzicht over het Dwingelderveld.
53
53
85
76
91
77
93
84
75
29
69
68
66
67
60
83
03
26
42
82
53

Kenmerken

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!