Heerlijkheid Ruinenroute


 • Download
(45,0 km)

De 45 kilometer bewegwijzerde route begint in het prachtige Ruinen. Onderweg fiets je door de bossen van Ruinen en kom je door oude esdorpen. Een route met veel statige, monumentale boerderijen.

Parkeren

De route start op de Brink in Ruinen. Er zijn diverse plekken waar je gratis kunt parkeren.

Bewegwijzering
Deze route is bewegwijzerd aan de hand van witte zeshoekige bordjes met groene opdruk. Het is ook mogelijk de route aan de hand van de bewegwijzering op andere locaties op te pakken.

Dit ga je zien

53
1
Mariakerk Ruinen

Maria Kerk

2
Museumboerderij Pasmans Huus

De museumboerderij geeft door zijn inrichting een idee van het huiselijk leven rond 1900, met in de keuken o.a. bedsteden, een open haardvuur en twee volledig gevulde kabinetten. Op de opkamer is een fraaie collectie oorijzermutsen te zien. In het ac...

85
76
3
Vogelpark Ruinen

Laat u verrassen door de schoonheid van vogels Unieke populatie Nederlandse weide - en waadvogels Vogelpark Ruinen heeft een unieke populatie Nederlandse weide -en waadvogels. De wulp, tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te ...

91
4
Luchtwachttoren Post 7 X 3

Omschrijving Inleiding De Luchtwachttoren Post 7 X 3 is in 1953 gebouwd in opdracht van het Korps Luchtwachtdienst (on-derdeel van het Commando Luchtverdediging) van het Ministerie van Defensie. Het ontwerp is van de Haagse architect M. Zwaagstra di...

77
5
Boswachterij Ruinen

Boswachterij Ruinen

6
Familiepad Ruinen

Korte wandeling door boswachterij Ruinen, over uitgestrekte heidevelden en 'woeste gronden'.

93
84
7
Echtenerzand

Echtenerzand

8
Roekpad: Speelbos en belevingspad

In Echten ligt het belevingspad het roekpad. Het Roekpad loopt door het Kraaienbosch en parkeren is mogelijk vlakbij Visio Echten.

9
't Huus met de Belle

't Huus met de Belle

10
Landgoed Welgelegen

U bent welkom om bij ons te overnachten in het mooi ZuidWest Drenthe. In ons landrestaurant kunt u heerlijk lunchen, dineren of genieten van onze eigen gebakken lekkernijen. En kijkje te nemen in ons Blikmuseum. Welgelegen een bezoek waard.

11
Hervormde kerk Ruinerwold

Hervormde kerk

12
Museumboerderij de Karstenhoeve

Prachtige authentieke boerderij stammend uit de 17e eeuw. Ooit gebouwd door de rijke familie Karsten, nu al 60 jaar in gebruik als museum, met in het voorhuis een pronkkamer die zijn naam eer aan doet, de voorraadkelder en de daagse keuken waar het l...

13
Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe

Grote boerenspeeltuin - binnen & buiten (2Ha) Bij ons kunnen kinderen heerlijk buiten spelen met nog een echt "boerengevoel". Rondrijden op een trekkertje, dieren aaien, springen en klimmen in de grote Speeltuin of een stoer potje Boerenbiljarten.

14
Mariakerk Ruinen

Maria Kerk

15
Schaapskooi Ruinen

De Schaapskudde Ruinen is een van de twee kuddes die grazen op het Nationaal Park Dwingelderveld (Drenthe). Het Dwingelderveld is een prachtig nat heidegebied van bijna 4000 hectare groot.

16
Uitkijktoren Ruiner schaapskooi

Uitkijktoren Ruiner schaapskooi

17
Roekpad: Speelbos en belevingspad

In Echten ligt het belevingspad het roekpad. Het Roekpad loopt door het Kraaienbosch en parkeren is mogelijk vlakbij Visio Echten.

75
18
't Huus met de Belle

't Huus met de Belle

19
Huize Echten

Huize Echten

20
Boerderij Ruinerwold 1830

Een omstreek 1830 gebouwde boerderij met aangebouwde bijschuur en vrijstaande bijschuur. Het betreft een boerderij van een bijzonder type, namelijk een hallenhuisboerderij met de inrijdeur in de achtergevel gecombineerd met een dwars geplaatst voorhu...

21
Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1856

De boerderij genaamd "Kostverloren" is een dwarshuisboerderij, en gebouwd in 1856. Dit boerderijtype is karakteristiek voor het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold. De oorspronkelijke bouw betrof een pastorie/boerderi...

22
Dwarshuisboerderij Ruinerwold 1911

Een dwarshuisboerederij, waarvan de eerste steen op 11 juli 1911 werd gelegd. Het betreft een samengestelde boerderij met aanbouwen aan zij- en achterkant.

23
Hallenhuisboerderij Ruinerwold 1820

Een hallenhuisboerderij met aangebouwde schuur, stookhok, varkensschuur en vrijstaande hooischuur. De boerderij is rond 1820 gebouwd.

24
Hallenboerderij Ruinerwold 1794

Een hallenhuisboerderij met aangebouwde ouderwoning, stookhok en bijschuur. De boerderij is gebouwd in 1794, en omstreeks 1880 is de ouderwoning tegen de zijgevel aangebouwd.

29
69
68
66
67
60
83
03
26
42
82
53

Beschrijving

53
 • Het waren de Heren van Ruinen die het lang geleden voor het zeggen hadden in de Heerlijkheid Ruinen. Een Heerlijkheid was een gebied waarin het overheidsgezag in leen werd uitgegeven door bv. de bisschop van Utrecht aan in dit geval dus de Heren van Ruinen.  Dat het hier nog steeds heerlijk is, ontdek je tijdens deze route al snel.
 • Ruinen was vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Tijd een hoge Heerlijkheid aangeduid als de Heerlijkheid Ruinen. In een akte van 1139 wordt Otto van Ruinen genoemd als een der dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In 1140 werd door benedictijner monniken hier een klooster gesticht. Het klooster werd later naar Dickninge verplaatst. In en rond de huidige Ruiner Maria kerk zijn restanten te vinden van het klooster. Het interieur van deze kerk is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Museumboerderij Pasmans Huus in Ruinen geeft een beeld van het leven rond 1900.
 • De route volgend vanuit Ruinen brengt je vanzelf in de boswachterij Ruinen. Dit 1.000 hectare grote bos- en heidegebied is ontstaan in 1940. De boswachterij bestaat grotendeels uit naaldbomen. Bij de ontginning heeft men de natuurterreinen ongemoeid gelaten. Hierdoor zijn de natte heidevegetaties van de Gijsselter- en Pesserkoelen, alsmede de stuifzanden van het Echtenerzand met zijn jeneverbesstruwelen en grillige vliegdennen, bewaard gebleven. Op de heide kun je de adder, de ringslang en levendbarende hagedis tegenkomen.
 • Heb je de Luchtwachttoren Post 7x3 al boven de bomen zien uitrijzen? Deze toren werd in 1953 door de Haagse architect, M. Zwaagstra, ontworpen en is in opvallend goede staat. De toren was functioneel tijdens de ‘Koude Oorlog’ maar is nu in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt voor telecommunicatie doeleinden gebruikt.
 • Na het bos zie je in de verte het oude esdorp Echten liggen. Het ontstond rond 1180 als een gebied dat in eigendom was van het klooster van Ruinen. In de 13e eeuw vestigden nazaten van de familie van Coevorden zich in Echten en bouwden de havezate: Huize Echten. Het oudste deel van het huidige huis stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De tuin om het huis is van veel recentere datum en werd in 1992 aangelegd. Zoek je nog wat toeristische informatie van de omgeving, dan kun je bij plattelandswinkel ‘t HUUS met de BELLE in Echten terecht.
 • De fietstocht zet zich voort richting Koekange. Onderweg is er ook hier een mooie bezienswaardigheid: Landgoed Welgelegen met een blikmuseum en een theeschenkerij. Het voorhuis van Welgelegen is gebouwd in 1881 in de eclectische stijl. Een prachtige rode beuk staat in de voortuin. Het is raadzaam vooraf de openingstijden van dit landgoed te raadplegen.
 • Koekange maakte vroeger deel uit van het grote veenmoeras tussen Ruinen en Meppel, van welk moeras het Oorkondenboek voor Drenthe en Groningen al melding maakt in het jaar 1141. Het dorp Koekange is dus een voormalige veenkolonie en dit is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen nog goed te herkennen. 
 • In het buurtschap Blijdenstein staat op een prachtige plek, de parochiekerk van Blijdenstein, die onder de ‘Heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold’ viel. Deze kerk werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1152 waarin de schenkingen van de Utrechtse bisschop Hartbert (1139-1150) aan deze kerk werden bevestigd. Tegen het einde van de 12e eeuw is er een kleine Romaanse kerk van kloostermoppen gebouwd. Aan het begin van de 15e eeuw is deze -in Gotische stijl- sterk vergroot en werd er een toren aan toegevoegd.
  Er zou ook een klooster op Blijdenstein hebben gestaan, maar het bleek toch te gaan om een vervalste akte. In de 18e eeuw is er een brand in de toren geweest door mogelijk blikseminslag. De dikke eikenbalken van de bovenste torenverdieping vertonen nog duidelijke brandsporen. Het interieur van de kerk omvat een Oeckelenorgel.
 • Aangekomen in Ruinerwold valt de verscheidenheid aan boerderijen op. Het dorp is ontstaan vanuit het toenmalige klooster in Ruinen. Tot ongeveer de 10e eeuw was het veengebied. In 1141 is dit gebied gedeeltelijk ontgonnen en bewoond, dit blijkt uit oude akten waarin staat dat er tienden (soort belasting) over dit gebied werd geheven. De landerijen rond Ruinerwold waren in vroeger tijden in gebruik door boerenbedrijven: keuterboertjes en herenboeren. De verschillen tussen arm en rijk waren groot.
 • Langs de Dr. Larijweg in Ruinerwold die in 1925 werd aangelegd, ligt een lint aan verschillende boerderijen waaronder de museumboerderij De Karstenhoeve op nr. 21. In deze Saksische boerderij woonde van 1680 tot 1841 het vermogende boerengeslacht Karsten. Bij de aanleg van de Dr. Larijweg werden duizend hoogstam perenbomen langs de weg geplant. De bloeiperiode is ieder voorjaar weer een prachtige aanblik. Op de eerste zaterdag in oktober wordt de rijke oogst bij opbod verkocht.
 • Via de Dr. Larijweg en de Meppelerweg is het weer terug fietsen naar Ruinen. Of eerst nog even onderweg een ijsje eten bij Speel- en ijsboerderij De Drentse Koe? Eenmaal terug in Ruinen kun je het buiten Ruinen gelegen Bezoekerscentrum Dwingelderveld bezoeken aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. De ontdekking van het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa begint hier. Vlakbij het Bezoekerscentrum ligt de kooi van de schaapskudde van Ruinen. De uitkijktoren bij de Ruiner schaapskooi biedt een mooi uitzicht over het Dwingelderveld.
53
 • 53
 • 85
 • 76
 • 91
 • 77
 • 93
 • 84
 • 75
 • 29
 • 69
 • 68
 • 66
 • 67
 • 60
 • 83
 • 03
 • 26
 • 42
 • 82
 • 53

Kenmerken

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!