Privacystatement

Privacystatement Stichting Marketing Drenthe


Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Marketing Drenthe de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens  worden verzameld.

1.            Contactgegevens

Stichting Marketing Drenthe gevestigd aan de Drift 11d, 7991 AA te Dwingeloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 04084607. Website: https://www.marketingdrenthe.nl/

2.             Persoongsgegevens verwerking, doeleinden en grondslagen.

Hieronder word aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij ons baseren.

3.1            Nieuwsbrief

 • Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW  gegevens en het e-mailadres.
 • De nieuwsbrief verstrekken wij om je op de hoogte houden van nieuws, activiteiten en laatste ontwikkelingen.
 • Grondslag: De door jou gegeven toestemming.
 • We bewaren alleen deze gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

3.2          Drenthe Panel

 • Voor het Drenthe Panel verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres.
 • We gebruiken de uitkomsten van het Drenthe Panel om de gastvrijheid en de bereikbaarheid van toeristen te verbeteren.
 • Grondslag: De door jou gegeven toestemming.
 • We bewaren alleen deze gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

3.3          Prijsvragen en Winacties

 • Voor prijsvragen en winacties verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres.
 • We gebruiken de gegevens om je op de hoogte te stellen of je wel of niet een prijs hebt gewonnen.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • Uiterlijk 4 weken na bekendmaking van de uitslag worden de verzamelde gegevens vernietigd.

3.4          Webshop en Merchandise

 • Voor het bestellen van merchandise en gebruik van de webshop verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer, rekeningnummer  en het e-mailadres.
 • We gebruiken de gegevens om de goederen bij je af te leveren, je eventueel te informeren over de producten en een correcte factuur te kunnen overleggen.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard zoals wettelijk is verplicht.

3.5          Bijeenkomsten

 • Voor het bezoeken van bijeenkomst, georganiseerd door ons verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres.
 • We gebruiken de gegevens om je te informeren over toekomstige bijeenkomsten.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • We bewaren alleen deze gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

3.6          Bezoek van onze website

 • Tijdens het bezoeken van onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: IP-adres.
 • We gebruiken de gegevens om onze website te verbeteren en aan te passen op de wensen van onze bezoekers. Daarbij worden cookies gebruikt.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Het gerechtvaardigd belang van Marketing Drenthe zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
 • We bewaren de geanonimiseerde gegevens 2 jaar, de overige cookies bij het sluiten van de webbrowser.

3.7          Vacatures

 • Voor het invullen van openstaande vacatures verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, geboortedatum,telefoonnummer(s), e-mailadres,geslacht en opleidingsniveau.
 • We gebruiken de gegevens voor het invullen van de vacature.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • We bewaren de persoonsgegevens maximaal 4 weken na de invulling van de vacature, tenzij je toestemming geeft om deze maximaal 12 maanden te bewaren.

3.8          Offertes en facturen

 • Voor een offerte of facturatie verwerken we de volgende gegevens: NAW-gegevens, rekeningnummer, KVK-nummer, BTW-nummer en e-mailadres.
 • We gebruiken de gegevens om te voldoen aan de wettelijke eisen van het opstellen van offertes en facturatie
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • De offerte bewaren we tot na de overeengekomen opdracht of tot het annuleren van de offerte. In sommige gevallen valt de offerte binnen de wettelijke administratieplicht en moet deze 7 jaar bewaard bijven om aan te tonen wat vooraf aan de facturering is afgesproken. Facturen zullen 7 jaar worden bewaard zoals wettelijk verplicht is.

4.            Delen van persoonsgegevens met derden.

Marketing Drenthe verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.

5.            Cookies.

Marketing Drenthe registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's, remarketing en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het gebruik van Google Analytics en Tag Manager. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.                                                                                       

6.            Rechten : gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als betrokkene kun je op grond van de AVG de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op inzage: Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
 • Het recht op vergetelheid : Het recht om ‘vergeten’ te worden, oftewel het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen.
 • Het recht op bezwaar: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ondanks een geldige grondslag.
 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via:

Marketing Drenthe 
t.a.v. privacy officer    
Drift 11d
7991 AA Dwingeloo
info@marketingdrenthe.nl

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op een verzoek. Indien een verzoek erg complex is om af te handelen zullen wij dit binnen een maand laten weten en uiterlijk binnen 3 maanden op een verzoek reageren. Wij zullen geen vergoeding vragen om een verzoek af te handelen, tenzij de afhandeling van een verzoek buitenproportioneel is.

7.            Opslag van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken we gebruik van een cloudopslag, de servers voor het opslaan van gegevens staan in Nederland en voldoen volledig aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.            Hoe wij persoonsgegevens beveiligen / klacht indienen.

Marketing Drenthe neemt de bescherming van je gegevens serieus en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op  via info@marketingdrenthe.nl Tevens willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

9.            Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

10.         Functionaris Gegevensbescherming

Marketing Drenthe heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.
Je kunt contact opnemen met de FG via het e-mailadres info@athosmail.nl.                                                        
 

 

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!