Heerlijkheid Ruinenroute

(45.0 km)

 • Download
 • De 45 kilometer bewegwijzerde route begint in het prachtige Ruinen. Onderweg fiets je door de bossen van Ruinen en kom je door oude esdorpen. Een route met veel statige, monumentale boerderijen.

  Parkeren 
  De route start op de Brink in Ruinen. Er zijn diverse plekken waar je gratis kunt parkeren.

  Bewegwijzering
  Deze route is bewegwijzerd aan de hand van witte zeshoekige bordjes met groene opdruk. Het is ook mogelijk de route aan de hand van de bewegwijzering op andere locaties op te pakken.

  Eten & drinken
  Wil je wa…

  De 45 kilometer bewegwijzerde route begint in het prachtige Ruinen. Onderweg fiets je door de bossen van Ruinen en kom je door oude esdorpen. Een route met veel statige, monumentale boerderijen.

  Parkeren 
  De route start op de Brink in Ruinen. Er zijn diverse plekken waar je gratis kunt parkeren.

  Bewegwijzering
  Deze route is bewegwijzerd aan de hand van witte zeshoekige bordjes met groene opdruk. Het is ook mogelijk de route aan de hand van de bewegwijzering op andere locaties op te pakken.

  Eten & drinken
  Wil je wat eten of drinken tijdens deze fietstocht? Dat kan bij verschillende horecagelegenheden in Ruinen, Ruinerwold, Koekange en Echten.

  • Voorbeeld routebordje

  Dit ga je zien

  Startpunt: Ruinen
  1

  De Maria kerk uit de 12e eeuw is een gotische kerk, de kerk hoorde oorspronkelijk bij het benedictijnerklooster van Ruinen.

  Mariakerk Ruinen
  2

  De museumboerderij geeft door zijn inrichting een idee van het huiselijk leven rond 1900, met in de keuken o.a. bedsteden, een open haardvuur en twee volledig gevulde kabinetten. Op de opkamer is een fraaie collectie oorijzermutsen te zien. In het ac...

  Museumboerderij Pasmans Huus
  85
  76
  3

  Laat u verrassen door de schoonheid van vogels Unieke populatie Nederlandse weide - en waadvogels Vogelpark Ruinen heeft een unieke populatie Nederlandse weide -en waadvogels. De wulp, tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te ...

  Vogelpark Ruinen
  91
  77
  4

  Boswachterij Ruinen, een bos- en heidegebied van 1000 hectare, is ontstaan in 1940 uit een voormalig veen-, heide- en stuifzandgebied. Grotendeels bestaande uit naaldbomen, met beperkte aanwezigheid...

  Boswachterij Ruinen
  93
  84
  5

  Vlakbij het dorp Echten ligt een mooi natuurgebied ‘Het Echtenerzand’, verscholen in het Ruinerbos. Prachtige vergezichten in een decor van oude jeneverbessen en zeedennen. Bij het Echtenerzand...

  Echtenerzand
  6

  In Echten ligt het belevingspad het roekpad. Het Roekpad loopt door het Kraaienbosch en parkeren is mogelijk vlakbij Visio Echten.

  Roekpad | Speelbos en belevingspad
  7

  U bent welkom om bij ons te overnachten in het mooi ZuidWest Drenthe. In ons landrestaurant kunt u heerlijk lunchen, dineren of genieten van onze eigen gebakken lekkernijen. En kijkje te nemen in ons Blikmuseum.

  Landgoed Welgelegen
  8

  Prachtige authentieke boerderij stammend uit de 17e eeuw. Ooit gebouwd door de rijke familie Karsten, nu al 60 jaar in gebruik als museum, met in het voorhuis een pronkkamer die zijn naam eer aan doet, de voorraadkelder en de daagse keuken waar het l...

  Museumboerderij de Karstenhoeve
  9

  De Maria kerk uit de 12e eeuw is een gotische kerk, de kerk hoorde oorspronkelijk bij het benedictijnerklooster van Ruinen.

  Mariakerk Ruinen
  10

  In Echten ligt het belevingspad het roekpad. Het Roekpad loopt door het Kraaienbosch en parkeren is mogelijk vlakbij Visio Echten.

  Roekpad | Speelbos en belevingspad
  75
  11

  Het geslacht Van Echten, bewoners van de havezate, stamt af van Van Coevorden (begin 13e eeuw). Echten behoorde tot het kerspel Ruinen, viel buiten de heerlijkheid, maar betaalde wel weer de schuldmudde....

  Huize Echten
  12

  Een omstreek 1830 gebouwde boerderij met aangebouwde bijschuur en vrijstaande bijschuur. Het betreft een boerderij van een bijzonder type, namelijk een hallenhuisboerderij met de inrijdeur in de achtergevel...

  Boerderij Ruinerwold 1830
  13

  Een hallenhuisboerderij met aangebouwde schuur, stookhok, varkensschuur en vrijstaande hooischuur. De boerderij is rond 1820 gebouwd.

  Hallenhuisboerderij Ruinerwold 1820
  14

  Een hallenhuisboerderij met aangebouwde ouderwoning, stookhok en bijschuur. De boerderij is gebouwd in 1794, en omstreeks 1880 is de ouderwoning tegen de zijgevel aangebouwd.

  Hallenboerderij Ruinerwold 1794
  29
  69
  68
  66
  67
  60
  83
  03
  26
  42
  82
  Eindpunt: Ruinen

  Beschrijving

  Startpunt: Ruinen

  Extra Info

  • Het waren de Heren van Ruinen die het lang geleden voor het zeggen hadden in de Heerlijkheid Ruinen. Een Heerlijkheid was een gebied waarin het overheidsgezag in leen werd uitgegeven door bv. de bisschop van Utrecht aan in dit geval dus de Heren van Ruinen.  Dat het hier nog steeds heerlijk is, ontdek je tijdens deze route al snel.
  • Ruinen was vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Tijd een hoge Heerlijkheid aangeduid als de Heerlijkheid Ruinen. In een akte van 1139 wordt Otto van Ruinen genoemd als een der dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In 1140 werd door benedictijner monniken hier een klooster gesticht. Het klooster werd later naar Dickninge verplaatst. In en rond de huidige Ruiner Maria kerk zijn restanten te vinden van het klooster. Het interieur van deze kerk is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Museumboerderij Pasmans Huus in Ruinen geeft een beeld van het leven rond 1900.
  • De route volgend vanuit Ruinen brengt je vanzelf in de boswachterij Ruinen. Dit 1.000 hectare grote bos- en heidegebied is ontstaan in 1940. De boswachterij bestaat grotendeels uit naaldbomen. Bij de ontginning heeft men de natuurterreinen ongemoeid gelaten. Hierdoor zijn de natte heidevegetaties van de Gijsselter- en Pesserkoelen, alsmede de stuifzanden van het Echtenerzand met zijn jeneverbesstruwelen en grillige vliegdennen, bewaard gebleven. Op de heide kun je de adder, de ringslang en levendbarende hagedis tegenkomen.
  • Heb je de Luchtwachttoren Post 7x3 al boven de bomen zien uitrijzen? Deze toren werd in 1953 door de Haagse architect, M. Zwaagstra, ontworpen en is in opvallend goede staat. De toren was functioneel tijdens de ‘Koude Oorlog’ maar is nu in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt voor telecommunicatie doeleinden gebruikt.
  • Na het bos zie je in de verte het oude esdorp Echten liggen. Het ontstond rond 1180 als een gebied dat in eigendom was van het klooster van Ruinen. In de 13e eeuw vestigden nazaten van de familie van Coevorden zich in Echten en bouwden de havezate: Huize Echten. Het oudste deel van het huidige huis stamt waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De tuin om het huis is van veel recentere datum en werd in 1992 aangelegd. Zoek je nog wat toeristische informatie van de omgeving, dan kun je bij plattelandswinkel ‘t HUUS met de BELLE in Echten terecht.
  • De fietstocht zet zich voort richting Koekange. Onderweg is er ook hier een mooie bezienswaardigheid: Landgoed Welgelegen met een blikmuseum en een theeschenkerij. Het voorhuis van Welgelegen is gebouwd in 1881 in de eclectische stijl. Een prachtige rode beuk staat in de voortuin. Het is raadzaam vooraf de openingstijden van dit landgoed te raadplegen.
  • Koekange maakte vroeger deel uit van het grote veenmoeras tussen Ruinen en Meppel, van welk moeras het Oorkondenboek voor Drenthe en Groningen al melding maakt in het jaar 1141. Het dorp Koekange is dus een voormalige veenkolonie en dit is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen nog goed te herkennen. 
  • In het buurtschap Blijdenstein staat op een prachtige plek, de parochiekerk van Blijdenstein, die onder de ‘Heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold’ viel. Deze kerk werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1152 waarin de schenkingen van de Utrechtse bisschop Hartbert (1139-1150) aan deze kerk werden bevestigd. Tegen het einde van de 12e eeuw is er een kleine Romaanse kerk van kloostermoppen gebouwd. Aan het begin van de 15e eeuw is deze -in Gotische stijl- sterk vergroot en werd er een toren aan toegevoegd.
   Er zou ook een klooster op Blijdenstein hebben gestaan, maar het bleek toch te gaan om een vervalste akte. In de 18e eeuw is er een brand in de toren geweest door mogelijk blikseminslag. De dikke eikenbalken van de bovenste torenverdieping vertonen nog duidelijke brandsporen. Het interieur van de kerk omvat een Oeckelenorgel.
  • Aangekomen in Ruinerwold valt de verscheidenheid aan boerderijen op. Het dorp is ontstaan vanuit het toenmalige klooster in Ruinen. Tot ongeveer de 10e eeuw was het veengebied. In 1141 is dit gebied gedeeltelijk ontgonnen en bewoond, dit blijkt uit oude akten waarin staat dat er tienden (soort belasting) over dit gebied werd geheven. De landerijen rond Ruinerwold waren in vroeger tijden in gebruik door boerenbedrijven: keuterboertjes en herenboeren. De verschillen tussen arm en rijk waren groot.
  • Langs de Dr. Larijweg in Ruinerwold die in 1925 werd aangelegd, ligt een lint aan verschillende boerderijen waaronder de museumboerderij De Karstenhoeve op nr. 21. In deze Saksische boerderij woonde van 1680 tot 1841 het vermogende boerengeslacht Karsten. Bij de aanleg van de Dr. Larijweg werden duizend hoogstam perenbomen langs de weg geplant. De bloeiperiode is ieder voorjaar weer een prachtige aanblik. Op de eerste zaterdag in oktober wordt de rijke oogst bij opbod verkocht.
  • Via de Dr. Larijweg en de Meppelerweg is het weer terug fietsen naar Ruinen. Of eerst nog even onderweg een ijsje eten bij Speel- en ijsboerderij De Drentse Koe? Eenmaal terug in Ruinen kun je het buiten Ruinen gelegen Bezoekerscentrum Dwingelderveld bezoeken aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld. De ontdekking van het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa begint hier. Vlakbij het Bezoekerscentrum ligt de kooi van de schaapskudde van Ruinen. De uitkijktoren bij de Ruiner schaapskooi biedt een mooi uitzicht over het Dwingelderveld.
  Eindpunt: Ruinen
  • 85
  • 76
  • 91
  • 77
  • 93
  • 84
  • 75
  • 29
  • 69
  • 68
  • 66
  • 67
  • 60
  • 83
  • 03
  • 26
  • 42
  • 82

  Blijf op de hoogte

  Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

  Schrijf je in!