foto

De Linde slingert zich sinds de laatste ijstijd door het Stellingwerfse landschap. Zij ontspringt bij het gehucht Tronde in de gemeente Ooststellingwerf en stroomde tot de aanleg van de Noordoostpolder bij Kuinre in zee. In de middeleeuwen werd het riviertje wel beschouwd als de noordelijke grens van het bisdom Utrecht, dus van het Oversticht. Momenteel vormt het riviertje aan de bovenloop de gemeentegrens tussen Oost- en Weststellingwerf en aan de benedenloop de provinciegrens tussen Friesland en Overijssel.

Contact

Adres:
Frankrijk 9
8422 DJ Nijeberkoop
Plan je route
Afstand:

In de buurt

Toon resultaten