SlagendijkDe bermen van de Slagendijk zijn in 1996 ingrijpend veranderd. De belangrijkste verandering …


De bermen van de Slagendijk zijn in 1996 ingrijpend veranderd. De belangrijkste verandering is de aanleg van een geluidswal ten noorden van de Slagendijk. De bovenlaag van die wal bestaat uit Limburgse mergel, kalkgrond dus. In de jaren daarna is een rijke kalkflora op deze wal ontstaan met soorten als Marjolein, Thijm, Bevertjes, Wondklaver, Beemdkroon, Toortsen, Morgenster en vele anderen. De ontwikkeling daarvan is opmerkelijk stabiel gebleven, want de meeste soorten zijn er nog steeds te vinden. De brede bermen met afwateringssloten aan de oostkant worden ecologisch beheerd, met als resultaat een rijk bloeiende berm met in het voorjaar een weelde aan Margrieten, Kaasjeskruid, Glad walstro, Groot streepzaad, Ereprijs en Koekoeksbloemen met de vlammend gele Bremstruiken er tussenin. In de zomer trekken andere soorten zoals Kattenstaarten,  Lisdodde en Grote wederik de aandacht. Er komen steeds meer insecten van de vochtige gebieden als libellen en juffers voor. Opmerkelijk was de aanwezigheid van de Bandheidelibel in 2011. Tot verrassing van de onderzoekers werd ook de Sleedoornpage, een zeer zeldzame vlindersoort, voor het eerst in dit gebied gezien.
Een ander deel van de aanleg betrof de laagte ten zuiden van de rotonde, bedoeld  als opvangbekken voor het hemelwater langs de Slagendijk. Een greppel die is opgevuld met grote keien zorgt voor een gemakkelijke toestroming van overtollig water naar het bekken bij de rotonde. Het gebied rond de rotonde is zeer lemig. Er groeit heide en het is een mooi overgangsgebied naar de  bossen van de Ekelenberg. De Natuurvereniging  Zuidwolde heeft dit gebied min of meer geadopteerd om te zorgen dat het open blijft. Jaarlijks wordt op de Natuurwerkdag (de eerste zaterdag van november) in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe een werkdag gehouden, waarbij opslag van naaldbomen en loofbomen in dit gebied wordt verwijderd.
Het Vlinderommetje Zuidwolde loopt langs de Slagendijk en biedt een prachtig uitzicht op dit gevarieerde gebied.

In de buurt

Toon resultaten

Hier vind je ons

Zuidwolde
Plan je route

vanaf jouw locatie

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!