foto

Tiendeveen is een veendorp in de gemeente Hoogeveen ten noordoosten van Hoogeveen en ter weerszijden van het Linthorst Homankanaal en de Drijbersche Hoofdvaart. Rondom Tiendeveen liggen tal van bospercelen, met name aan de noordkant.

Het bos Kremboong (noordwesten) ligt ten noorden van de gelijknamige boerderij aan de Drijbersche Hoofdvaart.

Na 1926, toen het Linthorst Homankanaal was gegraven, ontstond op het kruispunt met de Drijbersche Hoofdvaart een dorpskern. Hier kwam o.a. de J.C. Rahderschool, genoemd naar de Amsterdamse vervener, die in 1853 700 ha hoogveengebied, de Tiender- en Drieberderveenen, kocht. Hij stichtte er o.a. een school (ca. 1860) en de turffabriek Valkenheim (1863-1885). Eerst werden de ontgonnen gronden aangeplant met bos. Hiervan zijn nu slechts restanten over ten westen, noordoosten en oosten van het dorp.

De betekenis van de naam Tiendeveen is: met kerkelijke tienden belast veen.

Contact

Adres:
Kerkweg
7936 TJ Tiendeveen
Plan je route
Afstand:

In de buurt

Toon resultaten