College Toer: Hunebedden

Drenthe en hunebedden... ze horen bij elkaar! Wat weet jij eigenlijk over de hunebedden? Weet jij bijvoorbeeld wanneer en hoe de stenen hier terecht zijn gekomen? Hoe de hunebedden gemaakt zijn? Of waar de stenen nog meer voor gebruikt werden? Lees hier het verhaal over de oudste monumenten van Nederland.

 • Brrrr... koud!

  200.000 jaar geleden

  Wat wij nu als Drenthe kennen, was 200.000 jaar geleden bedekt met gletsjers en ijs. Het was de voorlaatste ijstijd. Een enorme ijskorst uit Scandinavische gebieden bracht onderweg grote keien mee. Door het schuivende ijs ontstonden hoogteverschillen zoals we nu zien bij de Hondsrug.

 • Neanderthalers

  40.000 jaar geleden

  De eerste bewoners van ons gebied doen hun intrede: Neanderthalers. Om de kou te kunnen trotseren waren ze kleiner dan wij nu zijn. Hun ledematen waren korter en ze waren enorm gespierd. Ze joegen met hun speren op dieren om te overleven. Ze stierven echter na ongeveer 10.000 jaar uit. 

 • Rendierjagers

  12.000 jaar geleden

  Het einde van de laatste ijstijd brak aan en het was inmiddels warm genoeg voor bewoning. Rendierjagers trokken door Noord-Nederland en leefden in hutten die snel te bouwen waren. De rendieren zorgden voor voedsel, kleding en gereedschap.

 • Trechterbekervolk

  5000 jaar geleden

  Oermensen gekleed in dierenhuiden die tentoongesteld staan.

  Na de jagers-verzamelaars gingen mensen zich definitief vestigen in ons gebied. Ze gebruikten het land voor het verbouwen van voedsel. Dit waren dus de eerste boeren! Zij waren onderdeel van het Trechterbekervolk. 

 • Hunebedbouwers

  Deze boeren hebben de hunebedden gebouwd. Dit zijn grafmonumenten, waar af en toe iemand in werd begraven. Ze kregen aardewerken potten met eten mee voor in het hiernamaals. Archeologen hebben in het verleden veel gevonden in hunebedden: potten van aardewerk, gereedschap van vuursteen en kralen van barnsteen. Een van de veel voorkomende vormen aardewerk lijkt op een trechterbeker. Dan snap je meteen waar de term 'trechterbekervolk' vandaan komt!

 • Einde hunebedbouwers

  2850 v.Chr.

  De hunebedden werden eigenlijk maar een hele korte periode gebouwd. Al na ongeveer 500 jaar verdwenen de Hunebedbouwers van het toneel. De hunebedden werden daarna, tot en met de Bronstijd, nog wel door latere generaties gebruikt.

 • Reuzen?

  1660

  De reuzen Ellert & Brammert.

  Johan Picardt is de eerste geschiedschrijver van Drenthe. Hij zocht een verklaring voor de vele oudheden, waaronder de hunebedden. Hoe werden ze toch gebouwd? Hij had maar één verklaring: door reuzen! Picardt was ook de eerste die schreef over de reuzen Ellert en Brammert

 • Eerste onderzoek naar hunebedden

  1685

  Het hunebed in Borger omringd door bomen.

  Voor het eerst werd er uitgezocht hoe de hunebedden ontstaan zijn. In 1685 deed Titia Brongersma (eigenlijk een dichteres), onderzoek naar wat nu hunebed D27 heet. Doordat ze menselijk botten vond, stelde ze vast dat de hunebedden niet door reuzen waren gebouwd maar door mensen. 

 • Handig, die keien!

  1731

  Er nadert een ramp voor de Kop van Noord-Holland. De houten palenrijen die de zeedijken beschermden, werden bedreigd door paalwormen. Veel palen waren al helemaal uitgehold! Besloten werd de dijken te versterken met natuursteen uit Noord-Duitsland en Drenthe. Helaas zijn er toen vele hunebedden en grote keien weggehaald uit Drenthe... 

 • Bescherming van de hunebedden

  1737 - 1870

  Op 21 juli 1734 ging een resolutie van kracht waarin stond dat het verboden werd om markestenen (grensstenen tussen gemeenten) en hunebedden weg te halen. Later, in 1870, zijn alle hunebedden door het Rijk en provincies gekocht om ze te beschermen. 

 • Vader van de hunebedden

  20ste eeuw

  Albert Egges van Giffen (1884-1973) is een van de beroemdste archeologen van Nederland. Hij had een belangrijke rol in het onderzoek naar en de restauratie van de hunebedden. Geen wonder dat hij ook wel bekend staat als 'de vader van de hunebedden'. Ook de benummering van de hunebedden zoals we nu kennen, heeft hij bedacht. 

 • Laatste opgraving

  1968

  Stukken uit de bronstijd in het Drents Museum

  Hunebed D26 ligt niet ver van Drouwen tegen de bosrand. Het is bekend omdat het 't laatst opgegraven hunebed van Nederland is. De dekstenen liggen nog netjes op hun plek en het is 1 van de 14 hunebedden waar nog kransstenen te vinden zijn. Bij het hunebed zijn resten van potten, gereedschap, wapens en kralen gevonden.

 • Nieuw onderzoek

  2022

  Er mag bij uitzondering opnieuw onderzoek worden gedaan bij hunebed D34 in Valthe. Een deel van de zandheuvel die ooit de grafkamer heeft afgedekt blijkt bewaard gebleven. En er zijn scherven van een aardewerk-pot, grote stenen met kuiltjes erin en stukjes vuursteen gevonden. De resultaten van dit laatste onderzoek worden later bekend gemaakt. 

 • Vandaag de dag

  Man en vrouw staan lachend naar een hunebed te kijken.

  Hunebedden staan meer dan ooit in de schijnwerpers. We zijn ons ervan bewust dat het unieke resten zijn die het verhaal van onze voorvaderen vertellen. Kinderen leren erover op school. En steeds meer toeristen uit binnen- en buitenland weten onze hunebedden te vinden. 

Ontdek zelf alles over de ijstijd en de hunebedden

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!