De route is genoemd naar het veenriviertje De Runde. De Runde ontstaat in het Natuurreservaat Bargerveen en verlaat bij Ter Apel Drenthe; nu geheten Ruiten Aa.

Het hoogveenreservaat (2028 ha) Bargerveen vormt het laatste grote restant van het Bourtangerveen/Bourtangermoor, dat verder vrijwel geheel ontgonnen is. Het Bargerveen bestaat uit drie delen: het Amsterdamsche Veld, het Schoonbeekerveld en het Meerstalblok. Van het Amsterdamsche en Schoonbeekerveld is de bovengrond afgegraven. Het Meerstalblok is slechts gedeeltelijk afgegraven. In het Bargerveen komen veel bijzondere planten voor zoals Beenbreek, Veenbes, Lavendelheide, Gevlekte rietorchis en vele soorten veenmos. Het gebied is tevens bekend vanwege de vele karakteristieke en zeldzame broedvogels, zoals Grauwe klauwier, Porseleinhoen, Waterral, Grauwe gans en Blauwborst. Het gebied is van groot belang vanwege de grote populatie Adders die hier voorkomt. Ook de Gladde slang is er niet zeldzaam. Het Bargerveen neemt tevens een bijzonder plaats in vanwege de zeldzame insecten, zoals het Heideblauwtje en enkele libellensoorten.

runde
Afstand
40,0 km
Duur
2 uren 40 minuten

Reviews