Voormalig raadhuis gemeente Diever


Voormalig raadhuis te Diever, gebouwd in opdracht van de gemeente Diever in de periode 1955-1957, naar ontwerp van de Drentse architect J. Boelens (Assen).

De Brink in Diever werd vóór de bouw van het raadhuis gedomineerd …

Voormalig raadhuis te Diever, gebouwd in opdracht van de gemeente Diever in de periode 1955-1957, naar ontwerp van de Drentse architect J. Boelens (Assen).

De Brink in Diever werd vóór de bouw van het raadhuis gedomineerd door de Gotische kerk, het Schultehuis en een 19e eeuwse boerderij. Vanwege de harmonie met deze reeds aanwezige bebouwing koos architect J. Boelens uit Assen voor een traditionele bouwstijl. De eerste plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis dateren al vanaf 1923, het bleef echter bij niet-uitgewerkte plannen. Pas in 1947 besloot de toenmalige raad in principe tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. De beoogde nieuwbouw moest komen op de plaats van het bestaande gemeentehuis. Omdat de vrijkomende kavel echter te smal was, moest eerst nog worden geprobeerd de naastgelegen pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente aan te kopen. Na enige strubbelingen lukte dit eind 1951. Reeds een jaar daarvoor, op 3 november 1949, werd J. Boelens uit Assen aangewezen als architect. Naar aanleiding van het door de architect uitgewerkte plan besloot de raad op 16 november 1953 tot de bouw van het gemeentehuis. Een door gedeputeerde staten samengestelde commissie oordeelde echter dat de geraamde bouwkosten van ƒ 426.000,00 veel te hoog waren. Nadat het plan op verschillende punten was aangepast kwam in september 1955 de lang verwachte rijksgoedkeuring. De verschillen met het oorspronkelijke plan bestonden uit het laten vervallen van een commissiekamer, een trouwzaal en het verkleinen van de raadzaal, waardoor de geplande etage op de beide zijvleugels kwam te vervallen. Ook de bouw van een bijbehorende conciërgewoning sneuvelde in de onderhandelingen en uiteindelijk werden de soberder uitgevoerde plannen geraamd op ƒ 309.391,00. Tijdens de bouw, in de loop van 1956, moest dit bedrag nog fors naar boven toe worden bijgesteld, omdat de in eerste instantie geraamde kosten voor elektrische voorzieningen, een telefooninstallatie, de centrale verwarming en de inrichtingskosten behoorlijk hoger uitvielen.

Voor de meubilering en stoffering van het representatieve gedeelte zorgde de Rotterdamse firma Allan & Co.

Het gemeentehuis werd op 19 juni 1957 door Commissaris der Koningin de heer mr. J. Cramer officieel geopend en in gebruik genomen.

Het hoofdgebouw aan de Brink bevatte de hoofdtoegang met de hal, belegd met Solnhofer tegels. Rechts van de hoofdingang bevonden zich de burgemeesterskamer en de kamer voor college van burgemeester en wethouders, beide voorzien van in tegelvorm gelegd parket. Links van de ingang de secretariskamer met daaronder de verwarmingskelder en het archief en erboven de raadzaal.

In de linkervleugel, aansluitend aan de secretariskamer de secretarie met een toegangstrap tot de archiefkelder. De zolder boven de secretarie was ingericht als vergader- en feestruimte. Aan de linkerzijde van het hoofdgebouw bevond zich een aparte ingang voor de secretarie. In de vleugel achter het hoofdgebouw waren de typekamer, de kamer van de ontvanger, gemeentewerken en het kadaster. Ook deze werkplekken waren via een eigen ingang te bereiken. De boven deze vleugel gelegen zolder was ingericht als expositieruimte en werd in 1985 verbouwd. In een bouwblok aan de achterzijde waren werkplaatsen en de brandweer ondergebracht. Langs de westgevel van de brandweergarage is een rechthoekige aanbouw, uitgevoerd in moderne materialen, geplaatst. Deze aanbouw valt vanwege te geringe cultuurhistorische waarde niet onder de provinciale bescherming.

Zowel het interieur als het exterieur zijn in de loop der jaren weinig aangetast. In 1989 werd een containerketelhuis geplaatst en in 1994 werden renovatiewerkzaamheden aan binnen- en buitenkozijnen uitgevoerd.

 

Architect

Jans Boelens (1891-1965) was de oprichter van architectenbureau Boelens te Assen en een zeer bekend architect in Drenthe. Hij kreeg met name bekendheid met zijn ontwerpen voor gemeentehuizen, boerderijen (waaronder Drentse wederopbouwboerderijen) en fabrieken. Daarnaast had hij een reputatie op het gebied van restauratiewerkzaamheden aan Drentse kerken. In zijn oeuvre zijn traditioneel classicistische thema’s en monumentale soberheid herkenbare motieven.

In de buurt

Toon resultaten

Hier vind je ons

Brink 4
7981 BZ Diever
Plan je route

vanaf jouw locatie

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!