De Hutkoffer - een unieke keramiekvondst

In Amsterdam noemden ze hem ‘de Chinees’. Maar hoe geobsedeerd Bert Nienhuis ook mag zijn geweest door de Oost-Aziatische glazuurkunst, zijn betekenis voor de Nederlandse keramiek was veel groter dan dat. In deze expositie presenteert Keramisch Museum Goedewaagen hem als pionier van de Nieuwe Kunst in Amsterdam. Bert Nienhuis maakt disign-ontwerpen voor Tegelbakkerij De Lotus. Daarna werkte hij Plateel- en Tegelbakkerij De Distel en als serviezenontwerpen van Royal Goedewaagen. Ook was hij de Nederlands’ eerst keramiekdocent. Bovendien was hij werkzaam als adviseur van Nederlandse keramiekfabrieken.

Het Keramisch Museum Goedewaagen doet al sinds haar stichting onderzoek naar Nienhuis’ werk. Recentelijk kreeg het museum een eenmalige collectie van 80 atelierproeven overgedragen. Deze collectie lag 37 jaar lang opgeslagen in een hutkoffer op een zolder in een Noord-Hollandse kunstenaarswoning. De collectie is nu te zien in Keramisch Museum Goedewaagen.

In de buurt

Toon resultaten